شرایط و خط مشی رازداری

مقررات

سفارشات زیر لغو میشوند👇

تلگرام👇

کانال های صیقه

شرط بندی

ضد قوانین جمهوری اسلامی ایران

کانال های +18

اینستا گرام👇

شرط بندی

صیقل

ضد قوانین جمهوری اسلامی ایران

+18

سیاست حفظ حریم خصوصی

سفارشات زیر لغو میشوند

تلگرام

صیقه

شرط بندی

ضد قوانین جمهوری اسلامی ایران

+18

اینستاگرام

صیقه

شرط بندی

ضد قوانین جمهوری اسلامی ایران

+18